Koostetoistokohtausten tai koostetoistomallien muuntaminen vakiolaatuisiksi (STD) (Highlight Movie)


Voit muuntaa koostetoiston tai koostetoistomallin tietomuodon vakiolaatuiseksi (STD) ja tallentaa sen ”Highlight Movie” -muodossa. Koostetoistovideoita voi käyttää DVDs-levyjen luomiseen tai niitä voi ladata verkkoon.
  1. Valitse näytössä [Save and Share], kun koostetoiston tai koostetoistomallin toisto on päättynyt.

  1. Valitse haluamasi toiminto, kun kohde on tallennettu.

A: Jos valitset [Share], voit ladata koostetoistovideon verkkoon käyttämällä sisäistä ”PlayMemories Home” -ohjelmistoa tai luoda DVD-levyjä käyttämällä ”DVDirect Express” DVD -tallenninta. [Tietoja][Tietoja]
B: Videokamera toistaa tallennetun koostetoistovideon.

Koostetoistovideon toistaminen

  1. Valitse [Playback Function] [Highlight Movie] ja valitse sitten haluamasi koostetoistovideo.

  • Voit tyhjentää koostetoistovideon valitsemalla koostetoistovideon toiston aikana.