Sisäisen projektorin käyttö (HDR-PJ200E)

Voit heijastaa tallennettuja kuvia sisäisellä projektorilla tasaiselle pinnalle, kuten seinälle.
LCD-näyttö sammuu, kun kuvia heijastetaan. Ohjaa videokameraa zoomausvivulla/PHOTO-painikkeella.
 1. Suuntaa projektorin linssi kohden heijastuspintaa, kuten seinää, ja paina PROJECTOR-painiketta.

 1. Kun käyttöohjenäyttö tulee esiin, valitse [Project].

 • Tämä näyttö tulee esiin, kun käytät sisäistä projektoria ensimmäisen kerran.

 1. Säädä heijastetun kuvan tarkennusta tarkennusvivulla.

A: PROJECTOR FOCUS -vipu
 • Heijastettu kuva on suurempi, kun etäisyys videokameran ja heijastuspinnan välillä kasvaa.

 • Videokamera kannattaa asettaa vähintään noin 0,5 m:n etäisyydelle heijastuspinnasta.

 1. Valitse toistettava kuva zoomausvivulla ja aloita toisto painamalla PHOTO-painiketta.

A: Zoomausvipu
B: PHOTO-painike
 • Käytä zoomausvipua LCD-näytössä näkyvän valintaruudun siirtämiseen ja paina PHOTO-painiketta, kun haluat aloittaa kehyksessä näkyvän kohteen toiston.

 • Lisätietoja toistosta toistoa käsittelevässä osassa. [Tietoja]

 • Sammuta projektori painamalla PROJECTOR-painiketta.

Huomautuksia
 • Varo seuraavia toimintoja tai tilanteita projektoria käyttäessäsi.

 • Varmista, ettet heijasta kuvia silmiä päin.

 • Älä koske projektorin linssiin.

 • LCD-näyttö ja projektorin linssi kuumenevat käytön aikana.

 • Projektorin käyttö lyhentää akun käyttöikää.

 • Seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä projektorin käytön aikana.

 • Koostetoiston lähettäminen esimerkiksi televisioon

 • Videokameran käyttö LCD-näyttö suljettuna

 • Monet muut toiminnot