Videokameran kytkeminen teräväpiirtotelevisioon


Kun tallennuslaatuna on teräväpiirtolaatu (HD), videot toistetaan teräväpiirtolaatuisina (HD) teräväpiirtotelevisiossa. Liitä videokamera HDMI-kaapelilla televisioon, jossa on HDMI-tuloliitäntä.
Jos televisiossa ei ole HDMI-tuloliitäntää, käytä A/V-liitäntäkaapelia. [Tietoja]
: Toimitetaan laitteen HDR-CX200E/CX210E/PJ200E mukana
 1. Valitse televisiossa signaalilähteeksi se tuloliitäntä, johon videokamera on liitetty.

 1. Liitä HDMI-kaapeli () videokameran HDMI OUT -liitäntään () ja television HDMI IN -liitäntään ().

 1. Toista video tai valokuva videokamerassa.


HDMI-kaapeli

 • Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.

 • Käytä HDMI-miniliitintä toisessa päässä (videokamera) ja toisessa päässä televisioon sopivaa liitintä.

 • Tekijänoikeuksilla suojattuja kuvia ei toisteta videokameran HDMI OUT -liitännästä.

 • Jotkin televisiot eivät ehkä toimi oikein (esimerkiksi ääntä tai kuvaa ei ole) tätä liitäntätapaa käytettäessä.

 • Älä kytke videokameran HDMI OUT -liitäntää ulkoisen laitteen HDMI OUT -liitäntään, sillä tästä voi seurata toimintahäiriö.

 • HDMI (High Definition Multimedia Interface) on liitäntä, jonka kautta lähetetään sekä video- että audiosignaalit. HDMI OUT-liitännän kautta saadaan erittäin laadukas kuva ja digitaalinen ääni.

Huomautuksia
 • Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.

 • Käytä virtalähteenä videokameran vakiovarusteisiin sisältyvää verkkovirtalaitetta. [Tietoja]

 • Kun tallennuslaatuna on vakiolaatu (STD), videot toistetaan vakiolaatuisina (STD) myös teräväpiirtotelevisiossa.

 • Jos liität videokameran televisioon käyttämällä useamman tyyppisiä kaapeleita lähtöliitäntöinä, HDMI-liitäntä on ensisijainen.

 • Videokamera ei tue S-Video-lähtöä.