Videokameran kytkeminen muuhun kuin teräväpiirtotelevisioon


Kun tallennuslaatuna on teräväpiirtolaatu (HD), videot toistetaan vakiolaatuisina (STD) muussa kuin teräväpiirtotelevisiossa. Kun tallennuslaatuna on vakiolaatu (STD), videot toistetaan vakiolaatuisina (STD).
  1. Valitse televisiossa signaalilähteeksi se tuloliitäntä, johon videokamera on liitetty.

  1. Liitä A/V-liitäntäkaapeli (, vakiovaruste) videokameran A/V-etähallintaliitäntä-liitäntään () ja television AUDIO- sekä VIDEO-tuloliitäntöihin ().

  1. Toista video tai valokuva videokamerassa.

Kuvasuhteen asettaminen kytkettävän television mukaan (16:9/4:3)

Aseta [TV Type] -asetukseksi [16:9] tai [4:3] televisiosi mukaan.

Jos televisio on monoääninen (televisiossa on vain yksi audiotuloliitäntä)

Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin television tai videonauhurin videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin audiotuloliitäntään.
Huomautuksia
  • Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.

  • Käytä virtalähteenä videokameran vakiovarusteisiin sisältyvää verkkovirtalaitetta. [Tietoja]

  • Kun toistat vakiolaatuisia (STD) videoita 4:3-televisiossa, joka ei ole yhteensopiva 16:9-signaalin kanssa, aseta [Wide Mode] -asetukseksi [4:3], jotta videot tallentuvat 4:3-kuvasuhteella.

  • Jos liität videokameran televisioon käyttämällä useamman tyyppisiä kaapeleita lähtöliitäntöinä, HDMI-liitäntä on ensisijainen.

  • Videokamera ei tue S-Video-lähtöä.

Aiheeseen liittyvää