Videokameran kytkeminen televisioon videonauhurin kautta

Liitä videokamera videonauhurin LINE IN -tuloliitäntään A/V-liitäntäkaapelilla. Valitse videonauhurista signaalilähteeksi LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 jne.).