Videokameran kytkeminen televisioon 21-nastaisella sovittimella (EUROCONNECTOR)

Jos televisiossa/videonauhurissa on 21-nastainen sovitin (EUROCONNECTOR) (myydään erikseen), käytä sitä kuvien katseluun.