”BRAVIA” Sync-toiminnon käyttäminen

Voit käyttää videokameraa television kaukosäätimellä, kun kytket videokameran HDMI-kaapelilla ”BRAVIA” Sync -yhteensopivaan televisioon, joka on tullut markkinoille vuonna 2008 tai sen jälkeen.
Voit käyttää videokameran valikkoa painamalla television kaukosäätimen SYNC MENU -painiketta. Voit näyttää videokameran näyttöjä, esimerkiksi tapahtumanäytön, ja toistaa haluamiasi videoita tai valokuvia painamalla television kaukosäätimen ylös/alas/vasen/oikea/enter-painikkeita.
Huomautuksia
  • Aseta [CTRL FOR HDMI] -asetukseksi [On].

  • Määritä myös television asetukset vastaavasti. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

  • ”BRAVIA” Sync -toiminnon käyttö vaihtelee kunkin BRAVIA-mallin mukaan. Lisätietoja on television käyttöoppaassa.

  • Kun katkaiset television virran, videokameran virta katkaistaan samanaikaisesti.