Levyn luominen DVDirect Express -tallentimella

Kytke videokamera ”DVDirect Express” DVD -tallentimeen (myydään erikseen) käyttämällä USB-kaapelia, joka on toimitettu DVDirect Express -tallentimen mukana.
Huomautuksia
 • Kytke ensin videokamera pistorasiaan vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla.

 • Katso lisätietoja ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.

 • Sony DVD -tallennin ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa.

 1. Liitä DVDirect Express videokameran (USB) -liitäntään DVDirect Express -tallentimen USB-kaapelilla.

 1. Aseta käyttämätön levy DVDirect Express -tallentimeen ja sulje levykelkka.

 1. Paina (DISC BURN) -painiketta DVDirect Express -tallentimessa.

Voit tallentaa levylle videoita, joita ei ole vielä tallennettu millekään levylle.
 • Kun toiminto on valmis, valitse .

Huomautuksia
 • Teräväpiirtoiset (HD) ja vakiolaatuiset (STD) videot tallennetaan eri levyille.

 • Jos DISC BURN -toiminnolla kopioitavien videoiden yhteiskoko ylittää levyn kapasiteetin, levyn kopiointi pysäytetään, kun raja saavutetaan. Levyn viimeinen video saattaa jäädä kesken.

 • Älä tee seuraavia toimintoja levyä luotaessa.

 • katkaise virtaa videokamerasta

 • irrota USB-kaapelia tai verkkovirtalaitetta

 • altista videokameraa tai DVDirect Express -tallenninta kolhuille tai tärinälle

 • poista muistikorttia videokamerasta

 • Videoiden kopiointiin käytettävä täyden levyn luomisaika on noin 20–60 minuuttia. Aikaa voi kulua enemmän tallennustilan tai kohtausten määrän mukaan.