Format


Alustaminen poistaa kaikki videot ja valokuvat, joten tallennustilaa vapautuu.
 1. [Setup] [Media Settings] [Format].

 1. Valitse tallennusväline, jonka haluat alustaa, ja valitse sitten .

Huomautuksia
 • Kytke ensin videokamera pistorasiaan vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen avulla. [Tietoja]

 • Jotta et menetä tärkeitä kuvia, tallenna ne ennen kuin alustat tallennusvälineen.

 • Myös suojatut videot ja valokuvat poistetaan.

 • Varmista, ettet tee seuraavaa, kun näytössä on [Executing...].

 • Avaa/sulje LCD-näyttöä.

 • Käytä videokameran painikkeita.

 • Poista muistikorttia videokamerasta.

 • Katkaise verkkovirtalaitetta.

Sisäisen tallennusvälineen tietojen palauttamisen estäminen (HDR-CX210E)

Kun videokamera hävitetään tai luovutetaan toiselle, on suositeltavaa suorittaa [Empty]-toiminto tietojen palauttamisen estämiseksi.
Kun sisäinen tallennusväline on valittuna [Format]-näytöllä, valitse [Empty].
 • Et voi suorittaa [Empty]-toimintoa, jollet kytke verkkovirtalaitetta pistorasiaan.

 • Jotta et menetä tärkeitä kuvia, tallenna ne tietokoneelle tai muulle laitteelle, ennen kuin suoritat [Empty]-toiminnon.

 • Irrota kaikki muut kaapelit verkkovirtalaitetta lukuun ottamatta. Älä irrota verkkovirtalaitetta toiminnon aikana.

 • Älä altista videokameraa kolhuille tai tärinälle tietojen poiston aikana.

 • Voit tarkistaa ajan, joka videokameralta kuluu tietojen poistamiseen, LCD-näytöltä.

 • Jos lopetat [Empty]-toiminnon, kun [Executing...] on näkyvissä, muistaa päättää toiminto suorittamalla [Format] tai [Empty], kun seuraavan kerran käytät videokameraa.