Data Code

Toiston aikana videokamera näyttää tallennuksen aikana automaattisesti tallennetut tiedot. Voit tarkistaa seuraavat tiedot.
  1. [Setup] [Playback Settings] [Data Code].

  1. Valitse haluamasi kohde.Off
Datakoodia ei näytetä.

Date/Time
Päivämäärä ja kellonaika näytetään.

Camera Data
Näyttää kameran asetustiedot.


Date/Time
Päivämäärä
Aika

Camera Data
Video

Valokuva

SteadyShot ei käytössä
Valkotasapaino
Suljinnopeus
IRIS (aukon arvo)
Vahvistus
Kirkkaus
Valotus

Huomautuksia
  • Kun videokamera on liitettynä televisioon, datakoodi näkyy television kuvaruudussa.

  • Toiston aikana videokamera näyttää tallennuksen aikana automaattisesti tallennetut tiedot.