Jos ongelmia ilmenee

Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma, suorita seuraavat vaiheet.
  1. Tarkista kohdan ”Vianmääritys” asetukset ja tarkasta videokamera.

Jos jokin koodi, kuten ”C:(tai E:) :”, tulee näyttöön, katso ”Automaattisen vianmäärityksen näyttö/varoitusilmaisimet”.
  1. Irrota virtalähde ja liitä se uudelleen noin 1 minuutin kuluttua. Käynnistä sitten videokamera.

  1. Paina RESET-painiketta terävällä esineellä ja käynnistä videokamera. [Tietoja]

  • RESET-painikkeen painaminen palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihin, myös kellonajan.

  1. Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.

  • Videokameraa korjattaessa pientä osaa sisäiseen muistiin tallennetuista tiedoista saatetaan katsoa ongelman selvittämiseksi. Sony-huolto ei kuitenkaan kopioi tai säilytä tietoja.

  • Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on asiakastukisivustossamme.
    http://www.sony.net/