Akut/virtalähteet

Virta katkeaa yhtäkkiä.
 • Käytä verkkovirtalaitetta.

 • Oletusasetuksella videokameran virta katkeaa automaattisesti, kun sitä ei käytetä noin 2 minuuttiin (Eco Mode). Muuta [Eco Mode]-asetusta tai kytke virta uudelleen. [Tietoja]

CHG (lataus) -valo ei syty, kun akkua ladataan.
 • Kytke verkkovirtajohto pistorasiaan kunnolla.

CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu akun lataamisen aikana.
 • Kun akkua ladataan sisäisellä USB-kaapelilla, irrota sisäinen USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.

 • Jos akun lämpötila on liian korkea tai matala, akkua ei ehkä voi ladata. [Tietoja]

 • Aseta akku videokameraan oikein. Jos ongelma ei poistu, irrota verkkovirtalaite pistorasiasta ja ota yhteys Sony-jälleenmyyjään. Akku voi olla vioittunut. [Tietoja]

Akun jäljellä olevan ajan näyttö ei näytä oikeaa aikaa.
 • Ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.

 • Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei poistu, vaihda akku uuteen. [Tietoja]

 • Käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, ettei näkyvä aika ole oikea.

Akku tyhjenee nopeasti.
 • Ympäristön lämpötila on liian korkea tai liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.

 • Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei poistu, vaihda akku uuteen. [Tietoja]