LCD-näyttö

Valikon toiminnot näkyvät harmaina.
  • Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole valittavissa nykyisessä tallennus-/toistotilassa.

  • Joitakin toimintoja ei voi käyttää samanaikaisesti.

Painikkeet eivät näy LCD-näytössä.
  • Kosketa LCD-näyttöä kevyesti. (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)

  • Paina monivalitsinta. (HDR-CX190E)

Kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi oikein tai eivät toimi lainkaan. (HDR-CX200E/CX210E/PJ200E)
  • Säädä kosketuspaneelia ([Calibration]). [Tietoja]

LCD-näytön painikkeet katoavat näkyvistä nopeasti.
  • Jos asetat [Display Setting]-asetukseksi [On], painikkeet eivät häviä LCD-näytöstä tallennustilassa. [Tietoja]

Näytöllä on pisteitä ruudukon muodossa.
  • Näitä pisteitä syntyy normaalisti näytön valmistusprosessissa, mutta ne eivät vaikuta tallennettavaan kuvaan millään tavalla.

LCD-näytön taustavalo sammuu, jos videokameraa ei käytetä vähään aikaan.
  • Oletusasetuksen mukaan LCD-näytön taustavalo sammuu automaattisesti, jos videokameraa ei käytetä noin 1 minuuttiin. [Tietoja]