Kuvaaminen

Katso lisätietoja myös kohdasta ”Muistikortti”.
Painikkeen START/STOP tai PHOTO painaminen ei käynnistä kuvausta.
 • Toistonäyttö tulee näkyviin. Paina MODE-painiketta, jolloin (video) -merkkivalo tai (valokuva) -merkkivalo syttyy. [Tietoja] [Tietoja]

 • Videokamera tallentaa juuri otettua kuvaa tallennusvälineelle. Uutta kuvaa ei voi ottaa tänä aikana.

 • Tallennusväline on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia. [Tietoja]

 • Videoiden tai valokuvien kokonaismäärä ylittää videokameran tallennuskapasiteetin. Poista tarpeettomia kuvia. [Tietoja] [Tietoja]

 • Videokameran lämpötila on erittäin korkea. Katkaise videokamerasta virta ja jätä se joksikin aikaa viileään paikkaan.

 • Videokameran lämpötila on erittäin alhainen. Katkaise videokamerasta virta ja vie se lämpimään paikkaan. Anna videokameran olla lämpimässä paikassa jonkin aikaa ja kytke siihen sitten virta.

Valokuvia ei voi tallentaa.
 • Valokuvia ei voi tallentaa, jos käytössä on [Fader].

 • Videokamera ei voi ottaa valokuvia videonkuvaustilassa riippuen valitusta [REC Mode]-asetuksesta.

Käyttövalo palaa tai vilkkuu, vaikka kuvaus on lopetettu.
 • Videokamera tallentaa juuri otettua kohtausta tallennusvälineelle.

Kuvausnäyttö näyttää erilaiselta kuin ennen.
 • Videokameran tila voi aiheuttaa sen, että kuvausnäyttö näyttää erilaiselta. Tämä ei ole merkki viasta.

Videoiden todellinen tallennusaika on lyhyempi kuin tallennusvälineen oletettu keskimääräinen tallennusaika.
 • Kuvausolosuhteet voivat lyhentää käytettävissä olevaa tallennusaikaa esimerkiksi nopeasti liikkuvaa kohdetta kuvattaessa.

Videokamera lakkaa toimimasta.
 • Videokameran lämpötila on erittäin korkea. Katkaise videokamerasta virta ja jätä se joksikin aikaa viileään paikkaan.

 • Videokameran lämpötila on erittäin alhainen. Katkaise videokamerasta virta ja vie se lämpimään paikkaan. Anna videokameran olla lämpimässä paikassa jonkin aikaa ja kytke siihen sitten virta.

 • Jos jatkuvasti altistat videokameran tärinälle, tallennus voi pysähtyä.

START/STOP-painikkeen painamishetken ja tallennuksen todellisen aloitus- tai lopetushetken välissä on eroa.
 • Videokamerassa saattaa olla pieni ero START/STOP-painikkeen valintahetken ja tallennuksen todellisen aloitus- tai lopetushetken välissä. Tämä ei ole merkki viasta.

Videon kuvasuhdetta (16:9 (laajakuva)/4:3) ei voi muuttaa.
 • HD-kuvanlaadulla tallennettavan kuvan kuvasuhde on 16:9 (laajakuva).

Automaattinen tarkennus ei toimi.
 • Aseta [Focus]-asetukseksi [Auto]. [Tietoja]

 • Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus manuaalisesti. [Tietoja]

SteadyShot ei toimi.
 • Aseta [SteadyShot]-asetukseksi [Active] tai [Standard]. [Tietoja]

 • Vaikka [SteadyShot]-asetuksena on [Active] tai [Standard], videokamera ei ehkä pysty korjaamaan voimakasta tärinää.

Kuvia ei voi tallentaa eikä toistaa oikein.
 • Jos tallennat ja poistat kuvia toistuvasti pitkäjaksoisesti, tallennusvälineellä olevat tiedostot saattavat pirstaloitua, eikä kuvia voida tallentaa eikä toistaa oikein. Kun kuvat on varmuuskopioitu muille välineille, alusta videokameran tallennusväline. [Tietoja]

Objektiivin editse erittäin nopeasti liikkuvat kohteet näyttävät vääristyneiltä.
 • Tätä kutsutaan polttotasoilmiöksi. Tämä ei ole merkki viasta. Kuvalaitteen (CMOS-kenno) kuvasignaalin lukutapa saattaa joissakin olosuhteissa aiheuttaa sen, että objektiivin editse erittäin nopeasti liikkuvat kohteet näyttävät vääristyneiltä.

Kuvassa on vaakasuuntaisia juovia.
 • Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natrium- tai elohopeavalaisimen valossa. Tämä ei ole merkki viasta.

Kuvaan tulee mustia juovia, kun kuvaat television tai tietokoneen näytön kuvaruutua.
 • Aseta [SteadyShot] muuhun asetukseen kuin [Active]. [Tietoja]

LCD-kirkkautta ei voi asettaa.
 • LCD-kirkkautta ei voi asettaa, kun:

 • LCD-paneeli on suljettu niin, että LCD-näyttö on ulospäin.

 • Videokameraa käytetään verkkovirtalaitteella.

Valokuvat tallennetaan automaattisesti.
 • Oletusasetuksen mukaan valokuvat tallennetaan automaattisesti, kun videokamera havaitsee hymyn. [Tietoja]