Automaattisen vianmäärityksen näyttö

Jos LCD-näytössä näkyy ilmaisimia, tarkista seuraavat asiat.
Jos ongelma ei poistu, vaikka olet yrittänyt korjata sitä muutaman kerran, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon. Anna heille tässä tapauksessa kaikki virhekoodin C:llä tai E:llä alkavat luvut.
Kuulet merkkiäänen, kun varoitusilmaisimet tulevat näyttöön.
C:(tai E:) : (automaattisen vianmäärityksen näyttö)
C:04:
 • Akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku (V-sarja). Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua (V-sarja). [Tietoja]

 • Kytke verkkovirtalaitteen DC-liitin tukevasti videokameran DC IN -liitäntään. [Tietoja]

C:06:
 • Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai sijoita se viileään paikkaan.

C:13: / C:32:
 • Irrota virtalähde. Aseta virtalähde takaisin paikalleen ja yritä käyttää videokameraa uudelleen.

E::
(akun varausta koskeva varoitus)
 • Akun varaus on lähes purkautunut.

 • -ilmaisin voi vilkkua videokameran käyttötavan, ympäristön tai akun tilan vuoksi, vaikka akun käyttöaikaa olisi jäljellä noin 20 minuuttia.

(akun lämpötilaa koskeva varoitusilmaisin)
 • Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai sijoita se viileään paikkaan.

(muistikorttia koskeva varoitusilmaisin)
Vilkkuu hitaasti
 • Videokamerassa ei ole muistikorttia. [Tietoja]

Vilkkuu nopeasti
 • Kuvien tallentamiseen ei ole riittävästi tilaa. Kun olet tallentanut kuvat jollekin muulle tallennusvälineelle, poista tarpeettomat tiedostot tai alusta muistikortti. [Tietoja] [Tietoja]

 • Kuvatietokantatiedosto saattaa olla vioittunut.
  Tarkista tietokanta valitsemalla [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] tallennusväline.

 • Muistikortti on vioittunut (HDR-CX210E).

(muistikortin alustusta koskeva varoitusilmaisin)
 • Muistikortti on vioittunut.

 • Muistikorttia ei ole alustettu oikein. [Tietoja]

(epäyhteensopivaa muistikorttia koskeva varoitusilmaisin)
 • Videokamerassa on epäyhteensopiva muistikortti. [Tietoja]

(muistikortin kirjoitussuojausta koskeva varoitusilmaisin)
 • Muistikortti on kirjoitussuojattu.

 • Muistikortin käyttöä on rajoitettu toisessa laitteessa.

(ulkoista laitetta koskeva varoitusilmaisin)
 • Kuvatietokantatiedosto saattaa olla vioittunut.
  Tarkista tietokanta valitsemalla [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] tallennusväline.

 • Ulkoinen väline on vioittunut.

(ulkoisen laitteen alustusta koskeva varoitusilmaisin)
 • Ulkoinen väline on vioittunut.

 • Ulkoista laitetta ei ole alustettu oikein.

(kameran tärinää koskeva varoitusilmaisin)
 • Videokameraa ei pidellä vakaana, joten tärinää voi ilmetä. Pitele videokameraa vakaasti kahdella kädellä kuvauksen aikana. Huomaa kuitenkin, ettei kameran tärinästä varoittava ilmaisin poistu näkyvistä.

(valokuvan tallennusta koskeva varoitusilmaisin)
 • Tallennusväline on täynnä.

 • Valokuvia ei voi tallentaa käsittelyn aikana. Odota hetki ja tallenna sitten.