Jos näytössä näkyy ilmoituksia, toimi ohjeiden mukaan.

Varoitusilmaisimet

Cannot recognize the internal memory. Format and use again. (HDR-CX210E)
 • Videokameran sisäisen tallennusvälineen rakenne poikkeaa oletusmuodosta. [Format]-toiminnon suorittaminen voi mahdollistaa videokameran käytön. Tämä poistaa kaikki sisäiseen tallennusvälineeseen tallennetut tiedot. [Tietoja]

Data error.
 • Videokameran (HDR-CX210E) sisäisen tallennusvälineen tietoja luettaessa tai kirjoitettaessa tapahtui virhe.

 • Näin voi käydä, jos videokamera altistuu toistuvasti iskuille.

 • Muilla laitteilla tallennettuja videoita ei ehkä voi toistaa.

The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?
HD movie management information is damaged. Create new information?
 • Hallintatiedosto on vioittunut. Kun valitset [Yes], videokamera luo uuden hallintatiedoston. Vanhoja tallennusvälineelle tallennettuja kuvia ei voi toistaa (kuvatiedostot eivät ole vioittuneet). Jos suoritat [Repair Img. DB F.]-toiminnon uusien tietojen luomisen jälkeen, vanhojen tallennettujen kuvien katselu voi tulla mahdolliseksi. Jos tästä ei ole apua, kopioi kuva sisäisellä ”PlayMemories Home” -ohjelmistolla.

There is no Image Database File Movies cannot be recorded or played Create a new file?
 • Videoita ei voi tallentaa tai toistaa, koska videoiden hallintatietoja ei ole. Jos valitset [Yes], uudet hallintatiedot luodaan, ja voit tallentaa ja toistaa videoita.

There is no HD movie management information. Create new information?
 • Videoita ei voi tallentaa tai toistaa, koska teräväpiirtolaatuisen (HD) videon hallintatietoja ei ole. Jos valitse [Yes], uudet hallintatiedot luodaan ja teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita voi tallentaa ja toistaa.

 • Voit tallentaa vakiolaatuisia (STD) videoita ja kuvia.

Inconsistencies found in image database file. Do you want to repair the image database file?
The Image Database File is damaged. Do you want to repair the Image Database File?
Inconsistencies found in image database file. Cannot record or play HD movies. Do you want to repair the image database file?
 • Videoita ei voi tallentaa tai toistaa, koska videoiden hallintatietoja ei ole. Jos valitset , uudet hallintatiedot luodaan, ja voit tallentaa ja toistaa videoita.

Inconsistencies found in the image database file. Back up and recover.
Recover, then import using the included PC software.
 • Koska teräväpiirtolaatuisten (HD) videoiden tietokantatiedot ovat vioittuneet, tietokannassa olevien ja tiedostossa olevien tietojen välillä on epäyhdenmukaisuuksia. Valitse , jos haluat varmuuskopioida teräväpiirtolaatuiset (HD) videot ja korjata tietokantatiedoston. Varmuuskopioidut videot eivät näy videokamerassa. Kun liität videokameran tietokoneeseen tietokannan korjaamisen jälkeen, voit tuoda varmuuskopioidut teräväpiirtolaatuiset (HD) videot tietokoneeseen siihen asennetulla sisäisellä ”PlayMemories Home” -ohjelmistolla. Ei ole kuitenkaan taattua, että kaikki videot voidaan tuoda tietokoneeseen.

Buffer overflow. Writing to the media was not completed in time.
 • Olet suorittanut toistuvasti tallennus- ja poistotoimintoja tai käytössä on muistikortti, joka on alustettu toisella laitteella. Kopioi sisältö toiseen laitteeseen (esimerkiksi tietokoneelle) ja alusta sitten muistikortti videokameralla. [Tietoja]

 • Muistikortin koko ei riitä videoiden kopiointiin. Käytä suositeltua muistikorttia. [Tietoja]

Recovering data.
 • Jos tietoja ei ole kirjoitettu oikein, videokamera yrittää automaattisesti palauttaa tiedot.

Cannot recover data.
 • Tietojen kirjoittaminen videokameran sisäiselle tallennusvälineelle epäonnistui. Videokamera yritti palauttaa tiedot, mutta ei onnistunut.

Reinsert the memory card.
 • Yritä asettaa muistikortti paikalleen muutaman kerran. Jos ilmaisin vilkkuu tämänkin jälkeen, muistikortti voi olla vioittunut. Kokeile toista muistikorttia.

Cannot recognize this memory card. Format and use again.
 • Alusta muistikortti. Huomaa, että muistikorttia alustettaessa kaikki tallennetut videot ja valokuvat poistetaan. [Tietoja]

Still picture folder is full. Cannot record still pictures.
 • Et voi luoda kansioita, joiden numero on suurempi kuin 999MSDCF. Tässä videokamerassa ei voi luoda tai poistaa kansioita.

 • Alusta muistikortti tai poista kansiot tietokoneen avulla. [Tietoja]

This memory card may not be able to record or play movies.
 • Käytä videokameraa varten suositeltua muistikorttia. [Tietoja]

This memory card may not be able to record or play images correctly.
 • Käytä videokameraa varten suositeltua muistikorttia. [Tietoja]

Do not eject the memory card during writing. Data may be damaged.
 • Aseta muistikortti uudelleen paikalleen.

External media cannot execute functions.
 • Tarkista tietokanta valitsemalla [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] tallennusväline (HDR-CX210E).

 • Jos ilmaisin vilkkuu edelleen, liitä ulkoinen tallennusväline uudelleen ja suorita alustus. Huomaa, että ulkoista tietovälinettä alustettaessa kaikki siinä olevat tallennetut videot ja valokuvat poistetaan.

 • Jos alustus ei onnistu, videokamera ei ehkä tue ulkoista tietovälinettä tai se on ehkä vioittunut. Kokeile toista ulkoista tietovälinettä.

Unable to access external media.
 • Käytä ulkoista tietovälinettä vain vakaissa olosuhteissa (ympäristössä, jossa ei ilmene tärinää tai vaihteluja huoneen lämpötilassa jne.).

 • Varmista, että ulkoisen tietovälineen virranlähde on kytketty.

Muut

Maximum number of images already selected.
 • Voit valita enintään 100 kuvaa kerralla seuraavissa tapauksissa:

 • Videoiden tai valokuvien poistaminen

 • Videoiden tai valokuvien suojaaminen tai suojauksen poistaminen

 • Videoiden tai valokuvien kopioiminen

Data protected.
 • Olet yrittänyt poistaa suojattuja tietoja. Poista tietojen suojaus.