Käyttöohjeet-julkaisun käyttäminen

Nämä Käyttöohjeet selittävät, miten kameran toimintoja käytetään, asetuksia muutetaan ja ongelmia selvitetään.
Tämän Käyttöohjeet-julkaisun esimerkeissä käytetyt kuvat ovat jäljennettyjä kuvia, eikä niitä ole otettu tällä kameralla.

Näytettävän aiheen valitseminen

Seuraavissa kuvissa käytetään esimerkkinä Internet Explorer 7 -sovellusta.
  1. Napsauta selainikkunan vasemmalla puolella olevan sivupalkin otsikkoa.

Otsikon aiheluettelo tulee näkyviin oikeanpuoleiseen ruutuun.
  1. Napsauta luettelossa aiheen otsikkoa.

Kuvaukset ilmestyvät oikeanpuoleiseen ruutuun.

Fonttikoon muuttaminen

Muuta fonttikokoa muuttamalla selaimen asetusta. Tietoja fonttikoon asetuksen muuttamisesta on selaimen ohjeessa.

Aiheen etsiminen hakusanalla

Anna hakusana hakuikkunaan ja napsauta [Etsi]-painiketta.

Palaaminen edelliselle sivulle

Käytä selaimen Takaisin-painiketta edelliselle sivulle palaamiseen tai näytä haluttu sivu käyttämällä navigointipolkua (A).

Sivun tulostaminen

Tulosta katseltava sivu napsauttamalla [Tulosta]-painiketta.

Käyttöohjeet-julkaisussa käytetyt symbolit ja merkintätavat

Tässä Käyttöohjeet-julkaisussa toimintasarjat on merkitty nuolilla ( ) (A).
Käytä kameraa ohjeiden mukaisesti.
  • Käyttötoimintojen kuvakkeet tulevat esiin, kun kameran oletusasetukset ovat käytössä.

  • Oletusasetus on merkitty -symbolilla.

  • tarkoittaa hyödyllisiä tietoja.