Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Voit muuttaa ruutunäyttöä painamalla ohjauspainikkeesta DISP (Näytön asetus).

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo


Näyttö
Selitys
Akun / Paristojen jäljellä oleva varaus
Akun / Paristojen alhaisen varaustason varoitus
*
Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko / Videon koko
* näkyy vain mallissa DSC-W620.
Kuvatehoste
Kamera-asetuksen valinta
Kuvaustapa
Valotuksen tunnistus -kuvake
Valkotasapaino
Mittausmuoto
SteadyShot
Tärinävaroitus
Värisävy
Poimittu väri
DRO
Jatkuvan kuv. asetukset
Pehmeä iho -tehoste
Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin
1.4
Zoomaussuhde


Näyttö
Selitys
AE/AF-lukko
ISO400
ISO-numero
125
Valotusaika
F3.2
Aukon arvo
+2.0EV
Valotusarvo
AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
KUVAUS
Valmis
Videon tallennus / Videon valmiustila
0:12
Tallennusaika (m:s)


Näyttö
Selitys
Tallennuskansio
96
Tallennettavissa olevien kuvien määrä
100Min
Jäljellä oleva tallennusaika
Tallennusväline (muistikortti, sisäinen muisti)
Salamavalotila
Salama latautuu
Punasilmäisyyden vähennys


Näyttö
Selitys
Itselaukaisin
Kirjoita päiväys
Kasvontunnistus
Päämäärä
Ekotila
AF-etäisyysmittarin ruutu
Pistemittauksen hiusristikko

Katselutilan kuvakkeiden luettelo


Näyttö
Selitys
Akun / Paristojen jäljellä oleva varaus
Akun / Paristojen alhaisen varaustason varoitus
*
Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko / Videon koko
* näkyy vain mallissa DSC-W620.
Suojaa
Kuvatilaus (DPOF)
Toistozoomaus


Näyttö
Selitys
101-0012
Kansion ja tiedoston numero
2012 1 1
9:30 AM
Toistokuvan tallennuspäivä/-aika


Näyttö
Selitys
Toistokansio
12/12
Kuvan numero / Tietoalueelle tallennettujen kuvien määrä valitussa kansiossa
Toistoväline (muistikortti, sisäinen muisti)
Kansion vaihtaminen
Mittausmuoto
Salamavalotila
Valkotasapaino
ISO400
ISO-numero


Näyttö
Selitys
+2.0EV
Valotusarvo
500
Valotusaika
F3.2
Aukon arvo
Ekotila
Toisto
Toistopalkki
00:00:12
Laskuri
Äänenvoimakkuus