Kameran sisäinen opas

Tässä kamerassa on sisäinen toimintaopas. Sen avulla voit etsiä kameran toimintoja tarpeittesi mukaan.
Voit käyttää valittua toimintoa oppaan lukemisen jälkeen.
  1. Paina MENU-painiketta.

  1. Valitse haluamasi MENU-kohde painamalla ohjauspainikkeesta /.

  1. Paina / (Kameran sisäinen opas) -painiketta.

Vaiheessa 2 valitun toiminnon toimintaopas näytetään.
  1. Vaihda näyttö toiminnon yhteenvedosta sen tietoihin painamalla /.

  • Kun valitset [Käytä tätä toimintoa], kamera vaihtaa valittuun tilaan automaattisesti.

  • Voit hakea toimintoja avainsanoilla tai kuvakkeilla painamalla / (Kameran sisäinen opas) -painiketta, kun MENU ei ole näkyvissä.

  1. Sulje [Kameran sisäinen opas] painamalla / (Kameran sisäinen opas) -painiketta.

Huomautuksia
  • / (Kameran sisäinen opas) -painike ei ole käytettävissä Helppo-tilassa.

  • [Käytä tätä toimintoa] ei ole välttämättä käytettävissä valituista toiminnoista riippuen.

  • Tarkempaa selitystä toiminnosta tai asetuskohteesta ei ole välttämättä käytettävissä toiminnosta riippuen.