Älykäs automaattinen

Voit ottaa valokuvia antamalla kameran säätää asetukset automaattisesti.
  1. Aseta tilakytkin asentoon (Valokuva).

  1. MENU (Kuvaustapa) (Älykäs automaattinen) ohjauspainikkeessa

  1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Valotuksen tunnistus

Valotuksen tunnistus toimii Älykäs automaattinen -tilassa. Tämän toiminnon avulla kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa kuvan.
Valotuksen tunnistus -tilassa näytöllä näytettävän kuvakkeen paikka vaihtelee olosuhteista riippuen. Tämä riippuu siitä, tunnistaako kamera valotuksen vai kuvausolosuhteen. Kun kamera tunnistaa valotuksen, näytetään ensimmäisellä rivillä kuvakkeet ja oppaat, kuten (Muotokuva), (Lapsi), (Yömuotokuva), (Yövalotus), (Muotokuva taustavalolla), (Taustavalo), (Maisema), (Makro), (Kohdevalo) tai (Hämärä valo). Jos kamera tunnistaa olosuhteen, näytetään toiselle rivillä kuvakkeita, kuten (Jalusta) tai (Liike). Kamera voi tunnistaa sekä valotuksen että olosuhteen tai vain toisen niistä.
Liittyvä aihe