Salamavalo

  1. Paina ohjauspainikkeesta (Salamavalo).

  1. Valitse haluamasi tila painamalla ohjauspainiketta.


(Auto)
Salama toimii automaattisesti, kun kuvataan pimeässä tai vastavaloon.

(Päällä)
Salama toimii aina.

(Hidas täsmäys)
Salama toimii aina.
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin.

(Pois)
Salama ei toimi.

Jos salamavalon kanssa kuvatuissa valokuvissa näkyy valkoisia pyöreitä pisteitä
Tämän aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä pisteinä.
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen
  • Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.

  • Valitse valotusohjelmassa (Suuri herkkyys). ([Pois] valitaan automaattisesti.)

Huomautuksia
  • Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.

  • Salaman latauksen aikana näkyy .

  • Salamaa ei voi käyttää sarjakuvauksen aikana.

  • Kun kuvaat salaman kanssa ja zoom on asetettu tilaan W, linssin varjo saattaa näkyä kuvassa kuvausolosuhteista riippuen. Jos näin tapahtuu, aseta zoom tilaan T ja ota uusi kuva salaman kanssa.

Liittyvä aihe