Itselaukaisin

  1. Paina ohjauspainikkeesta (Itselaukaisin).

  1. Valitse haluamasi tila painamalla ohjauspainiketta.


(Pois)
Itselaukaisinta ei käytetä.

(10 s)
Asettaa itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, kunnes suljin toimii.
Peruuta painamalla uudestaan.

(2 s)
Asettaa itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen.

(Omakuva, yksi henkilö)
Asettaa itselaukaisimen Omakuva-ajastin-tilaan.
Kun kamera tunnistaa määritetyn määrän kasvoja, kuuluu äänimerkki ja suljin toimii 2 sekuntia myöhemmin.

(Omakuva, kaksi henkilöä)

Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Jos kätesi tai kehosi liikkuu, kun pitelet kameraa ja painat suljinpainiketta, kamera tärisee.
Kameran tärinää esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa, kuten esimerkiksi (Yömuotokuva)- tai (Yövalotus)-tilassa.
Epäterävyyden välttämiseksi kuvaa 2 sekunnin viiveellä toimivalla itselaukaisimella ja tue kamera painamalla käsivartesi tukevasti kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.

Automaattinen kuvaus Omakuva-itselaukaisimen avulla

Osoita objektiivi itseäsi kohti, niin että määritetty määrä kasvoja näkyy näytössä ja suljin toimii. Älä siirrä kameraa äänimerkin kuulumisen jälkeen.
  • Voit ottaa kuvan myös painamalla suljinpainiketta tämän toimenpiteen aikana.

Liittyvä aihe