Toistozoomaus

Suurentaa toistettavan kuvan.
  1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

  1. Paina (Toistozoom) valokuvan toiston aikana.

  1. Säädä paikkaa ohjauspainikkeen painikkeilla ///.

Kuvan vasemmassa alakulmassa oleva merkki osoittaa, mikä osa kuvasta on näkyvissä.
  1. Muuta zoomauskerrointa W/T (zoom) -painikkeella.

Kuvaa voi lähentää painamalla -painiketta (T) ja loitontaa painamalla W-painiketta.
Peruuta toistozoomaus painamalla ohjauspainikkeesta .

Suurennettujen kuvien tallentaminen

Voit tallentaa suurennetun kuvan käyttämällä rajaustoimintoa.
Paina MENU [Parantelu] [Rajaus (muuttaa kokoa)].