Hakemistonäyttö

Näyttää useita kuvia yhtä aikaa.
  1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

  1. Tuo esiin kuvahakemistonäyttö painamalla (Hakemisto) -painiketta.

Näytä hakemistonäyttö, jossa on enemmän kuvia, painamalla painiketta uudelleen.
  1. Voit palata yhden kuvan näyttöön valitsemalla kuvan ohjauspainikkeella ja painamalla sitten .

Halutun kansion kuvien näyttäminen

Valitse vasen sivupalkki ohjauspainikkeella ja valitse sitten haluamasi kansio painamalla /.