Poista-painike

Tämän avulla voit valita tarpeettomat kuvat poistamista varten.
Voit poistaa kuvia myös MENU-painikkeella. [Tietoja]
  1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

  1. / (Poista) -painike haluttu tila ohjauspainikkeesta

  1. Paina [OK] .


Koko tämä kansio
Poistaa valitun kansion kaikki kuvat yhdellä kertaa.
Useita kuvia
Voit valita ja poistaa useita kuvia.
Valitse kuva ja paina vaiheen 2 jälkeen.
Voit peruuttaa poistotoiminnon painamalla uudelleen -merkin poistamiseksi.
MENU [OK] ohjauspainikkeessa.
Tämä kuva
Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
Peruuta
Peruuttaa poiston.


Voit siirtyä hakemisto- ja yksittäiskuvatilojen välillä, kun valitset kuvia
Paina -painiketta (T) W/T (zoom) -painikkeesta hakemistotilassa, jos haluat palata yksittäiskuvatilaan, ja paina (Hakemisto) -painiketta (W) yksittäiskuvatilassa, jos haluat palata hakemistotilaan.
  • Voit myös vaihtaa hakemisto- ja yksittäiskuvatilojen välillä [Suojaa]- tai [Tulosta (DPOF)]-tilassa.

Huomautus
  • Helppo-tilassa voit poistaa ainoastaan näkyvissä olevan kuvan.


Liittyvä aihe