Videoiden katselu

  1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

  1. Valitse video ohjauspainikkeella.

  1. Paina .

Toistopalkki tulee näkyviin ja videon toisto alkaa.

Ohjauspainike
Ominaisuus
Toisto/tauko
Siirtyminen eteenpäin
Siirtyminen taaksepäin
Tuo esiin äänenvoimakkuuden säätönäytön.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainikkeesta / ja paina sitten .

Huomautus
  • Et välttämättä voi toistaa kaikkia muilla kameroilla kuvattuja kuvia.