Panoraamakuvien vieritys näyttöä varten

Voit vierittää panoraamakuvia painamalla ohjauspainikkeen keskipainiketta, kun panoraamakuvia näytetään. Tuo koko kuva uudelleen näkymiin painamalla W (zoom) -painiketta.
A: Näyttää koko panoraamakuvasta näytettävän alueen

Ohjauspainike
Toiminta
ohjauspainikkeessa
Toistaa vieriviä kuvia/keskeyttää vierityksen
/// ohjauspainikkeessa
Vierittää kuvia
W (zoom) -painike
Näyttää koko kuvan

  • Toisella kameralla tallennetut kuvat eivät välttämättä vieri oikein, kun niitä toistetaan.