MENU-kohteiden käyttö (kuvaus)

Voit valita eri kuvaustoimintoja helposti MENU-painikkeella.
  1. Paina ON/OFF (Virta) -painiketta ja aseta kamera kuvaustilaan.

  1. Tuo esiin Menu-näyttö painamalla MENU-painiketta.

  1. Valitse haluamasi valikkovaihtoehto ohjauspainikkeen painikkeilla ///.

  1. Sulje Menu-näyttö painamalla MENU-painiketta.