Kuvaustapa

Voit valita valokuvaustilan, kun tilakytkin on asetettu asentoon [Valokuva].
  1. MENU (Kuvaustapa) haluttu tila


(Älykäs automaattinen)
Voit ottaa valokuvia antamalla kameran säätää asetukset automaattisesti. [Tietoja]

(Ohjelmoitava autom.)
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti. [Tietoja]
Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.

(Kuvatehoste)
Voit ottaa valokuvia, joissa on haluamasi kaltainen, omanlaisensa tehoste. [Tietoja]

(Kamera-asetuksen valinta)
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia. [Tietoja]