SteadyShot

Valitsee kuvanvakautustilan.
  1. MENU (SteadyShot) haluttu tila


(Pois)
Ei käytä kuvanvakautustilaa.

(Auto)
Ottaa kuvanvakautustoiminnon käyttöön automaattisesti, kun kuvausolosuhteet aiheuttavat todennäköisesti kameran tärinää.
Voit vakauttaa kuvat silloinkin, kun zoomaat kaukaiseen kohteeseen.

Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Kamera heilahti vahingossa, kun otit kuvan. Tätä kutsutaan kameran tärinäksi. Vastaavasti kohteen liikahtamista kuvauksen aikana kutsutaan kohteen epäterävyydeksi. Kameran tärinää ja kohteen epäterävyyttä esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa, kuten esimerkiksi (Yövalotus)- tai (Yömuotokuva)-tilassa. Huomioi sellaisessa tilanteessa seuraavat vinkit.

Kameran tärinä
Kätesi tai kehosi tärisevät, kun pitelet kameraa ja painat suljinpainiketta, jolloin koko näyttö on epäterävä.
  • Käytä jalustaa tai aseta kamera tasaiselle pinnalle, jotta kamera pysyisi vakaana.

  • Kuvaa 2 sekunnin viiveellä toimivalla itselaukaisimella ja tue kamera painamalla käsivartesi tukevasti kylkiäsi vasten suljinpainikkeen painamisen jälkeen.


Kohteen epäterävyys
Vaikka kamera olisi vakaa, jos kohde liikkuu valotuksen aikana, kohteesta tulee epäterävä kun suljinpainiketta painetaan. Kameran tärinää vähennetään automaattisesti kuvanvakautustoiminnolla. Toiminto ei kuitenkaan vähennä tehokkaasti kohteen epäterävyyttä.
  • Valitse valotusohjelmassa (Suuri herkkyys).

  • Valitse korkeampi ISO-herkkyys, jotta suljinnopeus olisi nopeampi, ja paina suljinpainiketta ennen kuin kohde liikkuu.

Huomautuksia
  • Kuvan käsittely vie aikaa.

  • Salamavalon kanssa kuvattaessa kuvanvakautustoiminto ei toimi.

Liittyvä aihe