Jatkuvan kuv. asetukset

Voit valita kuvaustilaksi Kertakuvaus- tai Jatkuva kuvaus -tilan.
  1. MENU (Jatkuvan kuv. asetukset) haluttu tila


(Kertakuvaus)
Kamera ottaa yhden kuvan.

(Jatkuva kuvaus)
Kamera ottaa enintään 100 peräkkäistä kuvaa yhtenä sarjana, kun suljinpainike pidetään painettuna.

Huomautuksia
  • [Salamavalo]-asetuksena on [Pois].

  • Kun itselaukaisimella kuvataan jatkuvasti, korkeintaan 5 kuvan sarja tallennetaan riippumatta siitä, kuinka pitkään suljinpainiketta painetaan.

  • Kuvakoon asetus voi aiheuttaa sen, että kuvausväli on pidempi.

  • [Tarkennus], [Valkotasap.] ja [EV] säädetään ensimmäistä kuvaa varten, ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.

  • Kun sisäinen muisti tai muistikortti on täysi, sarjakuvaus pysähtyy.

Liittyvä aihe