ISO

Säätää valoisuusherkkyyttä, kun kameran valotusohjelmaksi on valittu Ohjelmoitava autom. Voit asettaa vain asetuksen [Auto] etkä voi valita ISO-herkkyyttä videokuvauksen aikana.
  1. MENU (ISO) haluttu tila


(Auto)
Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.

/////
Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen liikkuessa suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero).

ISO-herkkyyden säätäminen (Suositeltu valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyydestä riippuen.
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän valoa, ja lyhyempi valotusaika vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Liittyvä aihe