Tarkennus

Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.
AF tarkoittaa automaattitarkennusta (Auto Focus), joka säätää tarkennusta automaattisesti.
Valittu AF-etäisyysmittarin ruutu tulee näyttöön.
  1. MENU (Tarkennus) haluttu tila


(Monip. AF)
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla etäisyysmittarin ruudun alueilla.
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin valokuvaustilassa, vihreä kehys näkyy sen alueen ympärillä, johon on tarkennettu.
  • Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä, AF tarkentaa ensisijaisesti kasvoihin.


(Keskip. AF)
Tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan kohteeseen. Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit sommitella kuvan haluamallasi tavalla.

Huomautuksia
  • Kun käytetään [Digitaalizoomaus]-asetusta, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä ja näkyy pisteviivoina. Tässä tapauksessa kamera pyrkii tarkentamaan näytön keskellä oleviin kohteisiin.

  • Jos on valittu seurantatarkennus, kamera tarkentaa ensisijaisesti seurattavaan kohteeseen.

Tarkentaminen näytön reunassa oleviin kohteisiin

Jos kohde on epäterävä, noudata seuraavia ohjeita:
  1. Sommittele kuva uudestaan niin, että kohde on AF-etäisyysmittarin (A) keskellä, ja tarkenna sitten kohteeseen painamalla suljinpainike puoliväliin (AF-lukko).

  1. Kun AE/AF-lukon ilmaisin (B) lopettaa vilkkumisen ja jää palamaan, palaa kokokuvaan ja paina suljinpainike pohjaan asti.

  • Voit kokeilla tätä niin monta kertaa kuin on tarpeen, jos et paina suljinpainiketta pohjaan asti.

Liittyvä aihe