MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa

Alla olevassa taulukossa valintamerkki tarkoittaa asetuksia, joita voidaan muuttaa, ja – asetuksia, joita ei voi muuttaa. Asetus voi olla kiinteä tai rajoitettu kuvaustilan mukaan. Jos haluat lisätietoja, katso kyseinen aihe.


Valikkokohteet
Kuvaustapa
Kuvatehoste
Kamera-asetuksen valinta
Helppo-tila
Valokuvan koko
Panoraamakuvan koko
Videon koko
Värisävy
Poimittu väri
SteadyShot
Jatkuvan kuv. asetukset
EV
ISO
Valkotasap.
Tarkennus
Mittausmuoto*
Pehmeä iho -tehoste
Hymyherkkyys
Kasvontunnistus
DRO
Kameran sisäinen opas
(Asetukset)

* Videotilassa kohdetta [Pistemit.] ei voida valita.

MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä Kamera-asetusten valinta- / Kuvatehoste-tilassa

Kohtien ja alla olevat kuvakkeet osoittavat käytettävissä olevat tilat.


Valikkokohteet
Helppo-tila
Valokuvan koko
Panoraamakuvan koko
Videon koko
Värisävy
Poimittu väri
SteadyShot
Jatkuvan kuv. asetukset
EV
ISO
Valkotasap.*1
Tarkennus
Mittausmuoto
Pehmeä iho -tehoste*2
Hymyherkkyys
Kasvontunnistus*3
DRO
Kameran sisäinen opas
(Asetukset)

*1 [Salamavalo]-tilaa ei voida valita asetukselle [Valkotasap.], kun valotusohjelman asetuksena on (Suuri herkkyys) -tila.
*2 [Pois]-tilaa ei voida valita asetukselle [Pehmeä iho -tehoste], kun valotusohjelman asetuksena on (Pehmeä iho) -tila.
*3 [Auto] on kiinteä, kun valotusohjelman asetuksena on (Pehmeä iho)- tai (Pehmeä kuva) -tila.