MENU-kohteiden käyttö (katselu)

Voit valita eri katselutoimintoja helposti MENU-painikkeella.
  1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

  1. Tuo esiin Menu-näyttö painamalla MENU-painiketta.

  1. Valitse haluamasi valikkovaihtoehto ohjauspainikkeen painikkeilla ///.

  1. Paina ohjauspainikkeesta .