Parantelu

Parantelee tallennettua kuvaa ja tallentaa sen uutena tiedostona. Alkuperäinen kuva säilyy muuttumattomana.
  1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

  1. MENU (Parantelu) haluttu tila ohjauspainikkeessa

  1. Suorita parantelu kunkin tilan toimintatavan mukaan.


(Rajaus (muuttaa kokoa))
Tallentaa zoomatun toistokuvan.
Voit lähentää painamalla -painiketta (T) ja loitontaa painamalla W-painiketta.
Aseta zoomauspiste ohjauspainikkeella.
MENU valitse tallennettava kuvakoko
[OK]
  • Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.

  • Rajattavan kuvan koko voi vaihdella kuvan mukaan.

(Punasilmäisyyden korjaus)
Korjaa salamavalon aiheuttaman punasilmäisyyden.
Valitse [OK] ohjauspainikkeella .
  • Punasilmäisyyttä ei ehkä voi poistaa kaikista kuvista.

(Epäterävä maski)
Terävöittää valitussa kehyksessä olevaa kuvaa.
Valitse halutun kuvan alue (kehys) paranneltavaksi ohjauspainikkeella MENU.
[OK]
  • Joitakin kuvia ei ehkä voi korjata riittävästi, ja kuvanlaatu voi heikentyä.


Huomautus
  • Panoraamakuvia ja videoita ei voi parannella.