Poista

Tämän avulla voit valita tarpeettomat kuvat poistamista varten.
Voit poistaa kuvia myös / (Poista) -painikkeella. [Tietoja]
  1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

  1. MENU (Poista) haluttu tila ohjauspainikkeessa

  1. [OK]


(Tämä kuva)
Poistaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja poistaa useita kuvia. Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
  1. Valitse kuva ja paina .
    Toista yllä olevia vaiheita, kunnes poistettavia kuvia ei enää ole.
    Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on-merkki.

  1. MENU [OK]

(Koko tämä kansio)
Poistaa valitun kansion kaikki kuvat yhdellä kertaa.

Huomautus
  • Helppo-tilassa voit valita vaihtoehdon [1 kuva] tai [Kaikki].

Liittyvä aihe