Suojaa

Suojaa tallennettuja kuvia vahingossa tapahtuvalta poistolta.
Merkki näkyy rekisteröityjen kuvien kohdalla.
  1. Siirry toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.

  1. MENU (Suojaa) haluttu tila ohjauspainikkeessa


(Tämä kuva)
Suojaa näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia)
Voit valita ja suojata useita kuvia. Toimi seuraavasti vaiheen 2 jälkeen.
  1. Valitse kuva ja paina .
    Toista yllä olevia vaiheita, kunnes suojattavia kuvia ei enää ole.
    Voit poistaa -merkin valitsemalla kuvan, jossa on-merkki.

  1. MENU [OK]


Suojauksen poistaminen

Valitse kuva, jonka suojauksen haluat perua, ja poista suojaus painamalla ohjauspainikkeessa samalla tavalla kuin suojausta lisättäessä.
-ilmaisin katoaa, ja suojaus poistetaan.