Valokuvien tulostaminen

Voit tulostaa valokuvia seuraavilla menetelmillä.
 • Suora tulostus tulostimella, joka tukee muistikortin tyyppiä.
  Lue tulostimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Tulostaminen tietokoneella
  Voit tuoda kuvia tietokoneeseen ja tulostaa niitä ”PlayMemories Home” -ohjelmistolla.
  Jos haluat lisätietoja, katso ”PlayMemories Home Help Guide”.

 • Tulostaminen valokuvausliikkeessä
  Voit viedä muistikortin valokuvausliikkeeseen tulostamista varten. Jos valokuvausliike käyttää DPOF-standardin mukaista tulostusta, voit valita kuvat merkitsemällä ne ennalta toistotilassa (Kuvatilaus) -merkillä eikä sinun tarvitse valita tulostettavia kuvia enää uudelleen, kun tulostat ne valokuvausliikkeessä. Varmuuskopioi aina kuvatiedot ennen kuin viet ne valokuvausliikkeeseen.

Huomautuksia
 • Jos tulostat [16:9]-tilassa kuvattuja valokuvia, molemmat reunat voivat leikkautua pois.

 • Panoraamakuvia ei voi tulostaa kaikilla tulostimilla.