Vyhľadávanie podľa operácií

Nastavenie dátumu a času

Identifikovanie názvov súčastí

Ako pracuje 3D kamkordér?

Zobrazenie údajového kódu

Kontrola golfového úderu

Automatický výber vhodného nastavenia podľa situácie pri nahrávaní

Nahrávanie kvalitných záberov ľudí

Nahrávanie záberov v zvolenej kvalite obrazu

Nahrávanie snímok bez rozmazania

Nastavenie ohniska

Používanie funkcie GPS

Nahrávanie videozáznamov na miestach s tlmeným osvetlením

Nahrávanie kvalitného zvuku

Snímanie fotografií počas nahrávania videozáznamu

Snímanie vysokokvalitných fotografií počas nahrávania videozáznamu (dvojité snímanie): Nahrávanie videozáznamov

Kvalitnejší záznam západu slnka alebo ohňostroja

Výber nahrávacieho média

Šetrenie energie batérie

Prehrávanie videozáznamov a fotografií z udalosti

Prehrávanie videozáznamov a fotografií z mapy

Potešenie z výberu scén z videozáznamov

Prehrávanie záberov v televízore

Úprava videozáznamov a fotografií

Ukladanie záberov pomocou externého zariadenia

Vytvorenie disku