Ako používať túto používateľskú príručku


V tejto používateľskej príručke sú vysvetlené spôsoby používania jednotlivých funkcií kamkordéra, zmeny nastavení a riešenia problémov.

Výber témy na zobrazenie

Na nasledujúcich obrázkoch je ako príklad použitý Internet Explorer 7.
  1. Kliknite na záhlavie v bočnom paneli na ľavej strane okna prehliadača.

V pravej časti okna sa zobrazí zoznam názvov tém.
  1. Kliknite na daný názov témy v zozname.

V pravej časti okna sa zobrazia popisy.

Zmena veľkosti písma

Veľkosť písma nastavte vo vašom internetovom prehliadači. Postup zmeny nastavenia veľkosti písma nájdete v pomocníkovi vášho internetového prehliadača.

Vyhľadávanie témy podľa kľúčového slova

Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovo a kliknite na tlačidlo [Vyhľadávanie].

Návrat na predchádzajúcu stránku

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, použite tlačidlo späť vo webovom prehliadači alebo navigačnú cestu (A).

Vytlačenie stránky

Kliknite na tlačidlo [Tlač], ak chcete vytlačiť stránku, ktorú máte zobrazenú.

Znaky a poznámky použité v tejto používateľskej príručke

V tejto používateľskej príručke je postupnosť operácií zobrazená šípkami () (A).
Kamkordér používajte v zobrazenom poradí operácií.
  • Ikony v slede postupu operácií sa zobrazia vtedy, keď má kamkordér aktívne východiskové nastavenia.

  • Východiskové nastavenie je označené znakom .