Súčasti a ovládacie prvky


 1. Active Interface Shoe

 1. Indikátor blesku/videa

 1. Objektív (objektív G)

 1. Vstavaný mikrofón

 1. Senzor diaľkového ovládača/Infračervený port

 1. Indikátor nahrávania

Indikátor nahrávania sa počas nahrávania rozsvieti načerveno. Ak je nahrávacie médium takmer plné alebo ak je batéria takmer vybitá, indikátor bliká.
 1. Koliesko MANUAL

 1. Tlačidlo MANUAL


 1. Obrazovka LCD/Dotykový panel

Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, môžete ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou smerom von. Prehrávanie záznamu je tak pohodlnejšie.
 1. Reproduktory

 1. Anténa systému GPS (HDR-TD20VE)

Anténa systému GPS sa nachádza na paneli LCD.

 1. Tlačidlo (View Images)

 1. Tlačidlo POWER

 1. Tlačidlo LIGHT (videa)

 1. Tlačidlo 2D/3D DISP (displej)

 1. Prepínač 2D/3D

 1. Batéria

 1. Indikátor otvoru/prístupu k pamäťovej karte

 1. Tlačidlo RESET

Stlačte tlačidlo RESET pomocou zahroteného predmetu.
Tlačidlo RESET stlačte, ak chcete inicializovať všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.
 1. Konektor (slúchadlá)

 1. Konektor (mikrofón) (PLUG IN POWER)

 1. Konektor (USB)

 1. Konektor HDMI OUT


 1. Páčka transfokátora

 1. Tlačidlo PHOTO

 1. Tlačidlo MODE

 1. Indikátor (Videozáznam)/ (Fotografia)

 1. Indikátor CHG (nabíjanie)

 1. Tlačidlo START/STOP

 1. Konektor DC IN

 1. Konektor pre diaľkový ovládač A/V

 1. Remienok na uchopenie

 1. Slučka pre remienok na plece

 1. Built-in USB Cable

 1. Objímka pre statív

Pripojte statív (predáva sa samostatne: dĺžka skrutky musí byť menej ako 5,5 mm)
 1. Uvoľňovacia páčka BATT (batérie)

Pripevnenie remienka na uchopenie

Bezdrôtový diaľkový ovládač

Bezdrôtový diaľkový ovládač je užitočný pri používaní projektora.
 1. Tlačidlo DATA CODE

Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania, zobrazí sa dátum a čas, nastavenie kamkordéra alebo súradnice pre nahraté zábery (HDR-TD20VE).
 1. Tlačidlo PHOTO

Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na obrazovke nahrá ako statický záber.
 1. Tlačidlá SCAN/SLOW

 1. Tlačidlá / (Predchádzajúce/Nasledujúce)

 1. Tlačidlo PLAY

 1. Tlačidlo STOP

 1. Tlačidlo DISPLAY

 1. Vysielač

 1. Tlačidlo START/STOP

 1. Tlačidlá priblíženia

 1. Tlačidlo PAUSE

 1. Tlačidlo VISUAL INDEX

Zobrazuje obrazovku registra počas prehrávania.
 1. Tlačidlá ////ENTER

Ak stlačíte ktorékoľvek z týchto tlačidiel, na obrazovke LCD sa zobrazí svetlomodrý rámček. Vyberte požadované tlačidlo alebo položku pomocou tlačidiel /// a stlačením tlačidla ENTER potvrďte svoj výber.