Indikátory na obrazovke


Pri zmene nastavení sa zobrazujú nasledujúce indikátory.
Skontrolujte aj indikátory, ktoré sa zobrazujú počas nahrávania alebo prehrávania.

Vľavo


Indikátor
Význam
Tlačidlo MENU
Nahrávanie pomocou samospúšte
Stav určovania polohy pomocou funkcie GPS
Videa
Wide Mode
Fader
Položka [Face Detection] je nastavená na hodnotu [Off]
Položka [Smile Shutter] je nastavená na hodnotu [Off]
Manuálne zaostrenie
Scene Selection
White Balance
White Balance Shift
Funkcia SteadyShot vypnutá
Tele Macro
x.v.Color
Destination
Zebra
Peaking
Cinematone
Intelligent Auto (rozpoznávanie tvárí/zisťovanie scény/zisťovanie roztrasenia fotoaparátu/detekcia zvuku)
3D Depth Adjustment

V strede


Indikátor
Význam
Slideshow Set
Výstraha
Režim prehrávania

Vpravo


Indikátor
Význam
50i
Kvalita nahrávania obrazu (HD/STD), frekvencia snímok (50p/50i/25p) a režim nahrávania (PS/FX/FH/HQ/LP)
60min
Zostávajúca kapacita batérie
Nahrávanie, prehrávanie a úprava
0:00:00
Počítadlo (hodiny:minúty:sekundy)
00min
Odhadovaný zostávajúci čas nahrávania
20.4M
Veľkosť fotografie
9999
9999
Približný počet nasnímateľných fotografií a veľkosť fotografií
Priečinok prehrávania na pamäťovej karte
100/112
Aktuálne prehrávaný videozáznam alebo fotografia/Celkový počet nahratých videozáznamov alebo fotografií
Pripojenie k externému mediálnemu zariadeniu
2D/3D nahrávanie alebo prehrávanie

Dolu


Indikátor
Význam
Micref Level nízka hodnota
Položka [Auto Wind NR] je nastavená na hodnotu [Off]
Položka [Closer Voice] je nastavená na hodnotu [Off]
Blt-in Zoom Mic
Audio Mode
Low Lux
EV
AE Shift
Shutter Speed
IRIS
Spot Meter/Fcs/Spot Meter/Exposure
Intelligent Auto
101-0005
Názov dátového súboru
Protect
Flash/Red Eye Reduction

  • Indikátory a ich pozície sú približné a môžu sa líšiť od tých, ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke.

  • V závislosti od modelu kamkordéra sa môže stať, že niektoré indikátory sa nemusia zobraziť vôbec.