Ako pracuje 3D kamkordér?

Ako kamkordér nahráva 3D videozáznamy?

Ľudia vnímajú objekty pravým a ľavým okom zvlášť, a preto je objekt videný jedným okom zdanlivo posunutý voči tomu, ako ho vidí druhé oko. Tento zdanlivý posun vyvoláva v mozgu pozerajúceho sa človeka dojem, že obraz má svoju hĺbku.
Kamkordér sleduje objekty s použitím 2 objektívov (podobne ako oči človeka) a potom ich nahráva v 3D formáte.

Ako vyzerajú 3D videozáznamy na obrazovke LCD, keď nemáte nasadené 3D okuliare?

Keďže obrazovka LCD kamkordéra je pokrytá 3D vrstvou, ktorá reprodukuje efekt 3D okuliarov, videozáznamy sa zobrazujú vo formáte 3D aj bez toho, aby ste použili 3D okuliare.
Táto vrstva súčasne prepúšťa iné svetlo do pravého a iné do ľavého oka.
To znamená, že pravé oko vidí iba obraz nasnímaný pravým objektívom a ľavé oko vidí iba obraz nasnímaný ľavým objektívom.
Výsledkom je priestorový efekt a videozáznamy sa zobrazujú ako vo formáte 3D.