Súčasti balenia

Čísla v zátvorkách označujú dodávané množstvo.

Kamkordér (1)

Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)

Napájací kábel (1)

Kábel HDMI (1)

Prípojny A/V kábel (1)

Kábel USB adaptéra (1)

Predlžovací USB kábel (1)

  • Predlžovací USB kábel je určený len na použitie s týmto kamkordérom. Tento kábel použite, ak je Built-in USB Cable kamkordéra príliš krátky na pripojenie.

Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)

Nabíjateľná batéria NP-FV70 (1)

„Návod na používanie“ (1)


Poznámky
  • Softvér „PlayMemories Home“ (Lite Version) a „PlayMemories Home“ Help Guide je predinštalovaný v tomto kamkordéri.