Nabíjanie batérie pomocou počítača

  1. Kamkordér vypnite a pripojte ho k spustenému počítaču - použite Built-in USB Cable ().

: do sieťovej zásuvky
  • Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie).

  • Keď sa batéria úplne nabije, indikátor CHG (nabíjanie) zhasne. Odpojte Built-in USB Cable od počítača.

Nabíjanie batérie zo sieťovej zásuvky pomocou kábla Built-in USB Cable

Batériu môžete nabíjať pripojením kábla Built-in USB Cable do sieťovej zásuvky pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu alebo nabíjačky USB AC-UD10 (predávajú sa samostatne). Na nabitie kamkordéra nemôžete použiť prenosné nabíjacie zariadenie Sony CP-AH2R, CP-AL ani AC-UP100 (predávajú sa samostatne).

Čas nabíjania

Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.

Batéria
Built-in USB Cable*
(keď používate počítač)
NP-FV50
280
NP-FV70 (je súčasťou dodávky)
545
NP-FV100
1 000

  • Dĺžka nabíjania, ktorá je uvedená v tabuľke vyššie, bola nameraná pri nabíjaní kamkordéra pri teplote 25 °C. Batériu sa odporúča nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C.

* Dĺžka nabíjania bola nameraná pri nabíjaní bez použitia predlžovacieho USB kábla.

Vybratie batérie

Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu ().
Súvisiace témy