Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času


Nastavte dátum a čas a potom upravte objektív pomocou funkcie [Auto 3D Lens Adjust], aby ste nahrali optimálne 3-rozmerné videozáznamy.

 1. Otvorte obrazovku LCD kamkordéra a zapnite napájanie.

 • Kamkordér môžete zapnúť aj stlačením tlačidla POWER.

 1. Vyberte požadovaný jazyk a potom vyberte položku [Next].

Dotknite sa tlačidla na obrazovke LCD.
 1. Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidiel / a potom sa dotknite tlačidla [Next].

 1. Nastavte možnosť [Summer Time], vyberte formát dátumu a dátum a čas.

 • Ak nastavíte funkciu [Summer Time] na hodnotu [On], hodiny sa posunú o 1 hodinu dopredu.

 • Pri výbere dátumu a času vyberte jednu z položiek a nastavte hodnotu pomocou tlačidiel /.

 • Po výbere položky je nastavenie dátumu a času dokončené.

 1. Potvrďte oznam o neprerušovanom používaní kamkordéra.

 1. Vyberte položku [Run] a zobrazte objekt na obrazovke LCD.

 • Ak vyberiete položku [Run Later], pri najbližšom zapnutí kamkordéra sa zobrazí obrazovka [Auto 3D Lens Adjust].

 1. Keď mierka indikátora prekročí značku , vyberte položku [OK].

 • Kamkordér automaticky vykoná priblíženie alebo vzdialenie, aby sa objektív nastavil.

A: Indikátor
Poznámky
 • Ak máte nepríjemné pocity pri prezeraní záberov vo formáte 3D, stlačte položku 2D/3D DISP a skontrolujte záber vo formáte 2D.

 • Ak sa zobrazí položka [Could not adjust.], dotknite sa položky [Run Again].

 • Ak je prepínač 2D/3D nastavený do polohy 2D, obrazovka [Auto 3D Lens Adjust] sa nezobrazí.

Tipy na používanie funkcie [Auto 3D Lens Adjust]

V nasledujúcich príkladoch je zobrazený objekt, ktorý bude indikovať väčšiu mierku na monitore LCD.
Objekty indikujúce väčšiu mierku:
 • jasné predmety, ako napríklad objekty v exteriéri za denného svetla,

 • objekty rôznych farieb a tvarov.

Objekty, ktoré indikujú menšiu mierku a spôsobujú zlyhanie nastavovania:
 • tmavé objekty, ako napríklad objekty zobrazené v noci,

 • objekty vo vzdialenosti do 1,5 m od kamkordéra,

 • rovinné a málo farebné objekty,

 • objekty s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad rady okien na budovách,

 • pohybujúce sa objekty.

Zmena nastavenia jazyka

Nastavenie displeja môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali v zadanom jazyku.
Vyberte položky [Setup] [General Settings] [Language Setting] požadovaný jazyk.

Vypnutie napájania

Zatvorte obrazovku LCD alebo stlačte tlačidlo POWER.

Nastavenie uhla LCD obrazovky

Panel LCD najprv otvorte tak, aby s kamkordérom zvieral uhol 90° () a potom nastavte uhol ().
Poznámky
 • Ak chcete sledovať 3D videozáznamy s optimálnym hĺbkovým efektom, otočte sa priamo k obrazovke LCD vo vzdialenosti aspoň 30 cm.

 • Dátum, čas a podmienky nahrávania a súradnice (HDR-TD20VE) sa automaticky zaznamenajú na nahrávacie médium. Počas nahrávania sa nezobrazujú. Počas prehrávania ich však môžete skontrolovať pomocou funkcie [Data Code]. Ak ich chcete zobraziť, vyberte položky [Setup] [Playback Settings] [Data Code] [Date/Time].

 • Po nastavení hodín sa čas na hodinách nastavuje automaticky, ak sú funkcie [Auto Clock ADJ] a [Auto Area ADJ] nastavené na hodnotu [On]. Správny čas sa na hodinách nemusí nastaviť automaticky (nastavenie závisí od krajiny alebo oblasti vybranej pre kamkordér). V takom prípade nastavte položky [Auto Clock ADJ] a [Auto Area ADJ] na hodnotu [Off] (HDR-TD20VE).

Súvisiace témy
Opätovné nastavenie dátumu a času: [Date & Time Setting]