Výber nahrávacieho média


Nahrávacie médiá, ktoré sa môžu používať, sa zobrazujú na obrazovke kamkordéra ako nasledujúce ikony.

Predvolené nahrávacie médium
Alternatívne nahrávacie médium
Interná pamäť
Pamäťová karta

Môžete si vybrať nahrávacie médium z ponuky.
  1. Vyberte [Setup] [Media Settings] [Media Select] požadované médium.

Poznámky
  • Nemôžete vybrať iné nahrávacie médium pre videozáznamy a iné pre fotografie.

Súvisiace témy