Vloženie pamäťovej karty

  1. Otvorte kryt a vložte pamäťovú kartu tak, aby zapadla na svoje miesto.

  • Ak vložíte novú pamäťovú kartu, zobrazí sa obrazovka [Preparing image database file. Please wait.]. Počkajte, kým sa toto hlásenie prestane zobrazovať.

A: Pri vkladaní otočte kartu orezaným okrajom tak, ako je znázornené na ilustrácii
B: Indikátor prístupu

Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s kamkordérom
SD rýchlostná trieda
Kapacita (overená funkčnosť)
Popísané v tejto príručke
„Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)
Max. 32 GB
„Memory Stick PRO Duo“
„Memory Stick PRO-HG Duo“
Pamäťová karta SD
Trieda 4 alebo rýchlejšia
Max. 64 GB
Karta SD
Pamäťová karta SDHC
Pamäťová karta SDXC

  • Nedá sa zaručiť, že produkt bude pracovať s každou pamäťovou kartou.

Poznámky
  • Karta MultiMediaCard sa nemôže používať s týmto kamkordérom.

  • Po pripojení kamkordéra k počítaču alebo AV zariadeniu pomocou USB kábla nie je možné importovať ani prehrávať videozáznamy nahrané na pamäťových kartách SDXC, ak počítač alebo zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT*. Vždy vopred skontrolujte, či pripájané zariadenie podporuje systém exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém exFAT, a zobrazí sa obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Všetky nahraté údaje sa stratia.

* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.

Vysunutie pamäťovej karty

Otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu.
Poznámky
  • Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú kartu ešte pred prvým použitím formátovali vo svojom kamkordéri. Formátovaním pamäťovej karty sa vymažú všetky údaje, ktoré sú na nej uložené a tieto údaje nebude možné obnoviť. Uložte svoje dôležité údaje do osobného počítača alebo iného zariadenia.

  • Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formátujte pamäťovú kartu.

  • Dajte pozor, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru pre pamäťovú kartu alebo údajov záberov.

  • Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla.