Snímanie fotografií (len v režime 2D)


V predvolenom nastavení sa fotografie nahrávajú na interné nahrávacie médium.
  1. Nastavte prepínač 2D/3D na možnosť 2D.

  1. Otvorte obrazovku LCD a stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor (Fotografia).

  1. Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo stlačte úplne.

  • Pri správnom nastavení zaostrenia sa na obrazovke LCD zobrazí indikátor zámku AE/AF.

Poznámky
  • V režime 3D nemôžete snímať fotografie.

Ak sa na fotografiách nachádzajú biele kruhové body

Spôsobujú ich častice (prach, peľ, a pod.) vznášajúce sa vo vzduchu v blízkosti objektívu. Po ich zvýraznení bleskom kamkordéra sa prejavujú ako biele kruhové body.
Ak chcete znížiť počet bielych kruhových bodov, v miestnosti rozsvieťte a fotografujte bez použitia blesku.
Poznámky
  • Blesk nefunguje, kým svieti indikátor (videozáznam).


Súvisiace témy